Hipoteza Riemanna

Dziś zajmiemy się jednym z nierozwiązanych Problemów Milenijnych, za które jest nagroda równa 1mln $. Zaczniemy od przedstawienia wzory na funkcję dzeta. A wygląda ona tak: Funkcja ta daje się jednoznacznie przedłużyć analitycznie na całą płaszczyznę zespoloną, nie licząc punktu Ogólnie funkcję zeta Riemanna możemy zapisać w poniższy sposób: Dla mamy Z powyższego wyrażenia wyniki, […]

Liczby Fibonacciego

Dziś zajmiemy się liczbami Fibonacciego. Czym są owe liczby? Są to jeden z najpopularniejszych liczb występujących w informatyce. Fibonacci w swojej książce Liber abaci zawarł pytanie dotyczące rozmnażania się królików. Chodzi o to, że mamy parę nowo narodzonych królików i o każdej parze zakładamy, że: -nowa para staje się płodna po miesiącu życia -każda para […]

Konstrukcje liczb

Dziś dowiemy się o tym czym są liczby zespolone, kwaterniony, oktoniony i sedoniony. Zaczniemy od konstrukcji liczb zespolonych. A więc: liczba zespolona to liczba będąca elementami rozszerzenia ciała liczb rzeczywistych o jednostkę urojoną Wyglądają one tak: , gdzie i są liczbami rzeczywistymi a . Liczby zespolone są jedynym skończeniewymiarowym przemiennym ciałem obejmującym liczby rzeczywiste, różnym […]